Edukacja medialna dla rodziców

Edukacja medialna dla rodziców

Celem projektu jest współpraca partnerów z 6 krajów na rzecz rozwoju edukacji medialnej rodziców, to jest podniesienia świadomości i kompetencji rodziców w zakresie używania tzw. nowych mediów (w szczególności mediów społecznościowych, aplikacji mobilnych itp.) oraz ochrony dzieci i młodzieży przed niebezpieczeństwami z tym związanymi.

MeLi logo FINAL 300

Lider projektu: Fundacja Mapa Pasji

Partnerzy:

  • European Digital Learning Network (Włochy),
  • A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd (Cypr),
  • AINTEK SYMVOULOI EPICHEIRISEON EFARMOGES YPSILIS TECHNOLOGIAS EKPAIDEFSI ANONYMI ETAIREIA (Grecja),
  • EUROPEAN PARENTS ASSOCIATION (Belgia),
  • Heartland Solutions Ltd. (Cypr),
  • E-business Academy (Bułgaria)

Źródło finansowania: Program Erasmus+
Okres realizacji: XI 2019 – X 2021

Wartość dofinansowania: 289 339.00 EUR


Opis projektu:

Projekt zakłada przeprowadzenie badań nt. stanu obecnego kompetencji medialnych rodziców oraz dostępnych narzędzi edukacyjnych podnoszących te kompetencje w 5 wybranych krajach (Polska, Bułgaria, Grecja, Cypr, Włochy) i ogólnie na poziomie Unii Europejskiej, a następnie zaprojektowanie i pilotażowe wdrożenie serii szkoleń dla rodziców oraz dodatkowych narzędzi edukacyjnych poszerzających wiedzę rodziców w zakresie nowych mediów (aplikacja internetowa, strona internetowa, publikacje książkowe). 

EU flag Erasmus 300 png

Data

01 październik 2019

Tagi

Aktualne, Edukacyjne, Międzynarodowe