Jurajskie Wyprawy Odkrywców

Jurajskie Wyprawy Odkrywców

Celem projektu jest stworzenie sieci 18 questów - edukaccyjnych gier terenowych z zagadkami i skarbem - na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Informacje ogólne:

Lider projektu: Fundacja Mapa Pasji
Źródło finansowania: program "Małopolska Gościnna" Województwa Małopolskiego
Wartość dofinansowania: 40 000 PLN
Okres realizacji: VI-XII 2020

Opis projektu:

Projekt „Jurajskie wyprawy odkrywców” ma na celu stworzenie i wypromowanie kompleksowej oferty turystycznej składającej się z 18 funkcjonujących, dostępnych w formie darmowych ulotek oraz zamieszczonych w bezpłatnej aplikacji mobilnej questów – wypraw odkrywców na terenie małopolskiej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (dalej Jury).
Questy – wyprawy odkrywców to nieznakowane szlaki – bezobsługowe gry terenowe, którymi wędruje się czytając wierszowane wskazówki i rozwiązując zagadki, by na końcu dotrzeć do skarbu – skrzynki z pamiątkową pieczęcią. (www.questy.com.pl)

Działania projektowe będą się odbywać na obszarze małopolskiej części Jury w czterech powiatach: olkuskim, chrzanowskim, krakowskim, mieście Krakowie.

Docelową grupą odbiorców rezultatu projektu – gotowych questów – są turyści odwiedzający Małopolskę oraz pasjonaci walorów turystyczno-krajoznawczych Jury.

Logo Małopolska 500

Data

01 lipiec 2020

Tagi

Aktualne, Questowe