Przestrzeń dla seniorów 3.0

Przestrzeń dla seniorów 3.0

Głównym celem projektu jest wzmocnienie partycypacji społecznej osób starszych z terenu 19 gmin z 3 województw oraz stworzenie im narzędzi i warunków do wyrażania swoich potrzeb: tworzenia gminnych rad seniorów, diagnozowania potrzeb, wdrażania polityk senioralnych i projektowania dobrych przestrzeni publicznych.

Lider projektu: Fundacja Mapa Pasji
Źródło finansowania: środki Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, otrzymane w ramach edycji 2019 Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020
Wartość dofinansowania: 200 000 PLN
Okres realizacji: V-XII 2020

Opis projektu:
Głównym celem projektu jest wzmocnienie partycypacji społecznej osób starszych z terenu 19 gmin (15 gmin z woj. małopolskiego, 3 z woj. lubelskiego, 1 z woj. śląskiego) oraz stworzenie im narzędzi i warunków do wyrażania swoich potrzeb. Przestrzeń dla seniorów jest rozumiana szeroko: jako przestrzeń do dialogu, do
działania, a także fizyczna przestrzeń publiczna, z której seniorzy korzystają. W ramach projektu 3 społeczności seniorów zostaną przygotowane do powołania gminnych rad seniorów, w 6 gminach odbędzie się projektowanie przestrzeni publicznych z seniorami i dla seniorów (powstaną konkretne projekty), w 4 gminach we współpracy z samorządem zostanie opracowana diagnoza potrzeb seniorów i gminna polityka senioralna, a w kolejnych 5 gminach zostaną wdrożone elementy przyjętej już polityki senioralnej. Ponadto, liderzy seniorów z 19 gmin wezmą udział w cyklu szkoleń Akademia Aktywnego Seniora. We wszystkich gminach będą prowadzone działania informacyjne, promujące pozytywne postrzeganie starości w społeczeństwie. Na zakończenie projektu odbędzie się konferencja podsumowująca projekt i debata z seniorami z całej Polski.

ASOS logo png300px

Data

01 lipiec 2020

Tagi

Aktualne, Senioralne