Skarby Górali

Skarby Górali

Celem projektu było dokumentowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego 8 grup małopolskich Górali oraz stworzenie 50 wypraw odkrywców (z ang. quest - zadanie, zagadka) prezentujących najciekawsze historie, tradycje i postacie. 

SkarbyGorali logo300

Ogólne informacje o projekcie:

Lider projektu: Stowarzyszenie Klub Sportowy „Bór”
Okres realizacji: VI 2017 – V 2020
Budżet projektu: 2 525 925,31 PLN
Kwota dofinansowania: 1 867 578,77 PLN
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego, Typ projektu B (dokumentowanie, zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa niematerialnego)

Cel projektu:
Celem projektu jest wzmocnienie lokalnej tożsamości kulturowej mieszkańców (w szczególności młodzieży) 8 mikroregionów południowej części Małopolski oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej tych terenów dzięki stworzeniu sieci 50 "wypraw odkrywców" (zgodnie z metodyką Valley Quest: nieznakowanych w terenie tras, po których prowadzi wiersz opowiadający o danym miejscu, zawierający zagadki, prowadzące do hasła i skarbu) na bazie wiedzy zebranej w toku kompleksowej inwentaryzacji dziedzictwa niematerialnego Górali Orawskich, Górali Babiogórskich, Kliszczaków, Zagórzan, Górali Spiskich, Górali Białych, Górali Czarnych i Górali Pienińskich (naukowe badania terenowe i angażowanie miejscowej młodzieży do odkrywania miejscowego dziedzictwa).

Planowane efekty:
Z powstałych w ramach projektu produktów turystycznych (50 wypraw dostępnych w formie ulotek i aplikacji mobilnej) skorzysta do 2021 roku minimum 15 tys. osób. Młodzież z 8 mikroregionów przygotuje minimum 160 prac – literackich lub wizualnych – prezentujących miejscowe dziedzictwo niematerialne Górali. Ponadto w ramach projektu zostaną wydane 2 publikacje prezentujące wyniki przeprowadzonych badań etnograficznych oraz podsumowanie działań angażujących lokalne społeczności z południowej Małopolski do odkrywania własnego dziedzictwa kulturowego, a także płyta z tradycyjną muzyką góralską.

Partnerzy projektu:
Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi
Gminny Ośrodek Kultury w Łącku
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Danuty Szaflarskiej w Piwnicznej-Zdroju
Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej
Fundacja Mapa Pasji

500 MRPO loga stopka 1500px

Data

01 czerwiec 2017

Tagi

Questowe, Kulturowe